طراحی کاتولوگ در چه سایزهایی انجام میشود

برای طراحی و چاپ کاتالوگ عموما از سایزهای متعارف و استاندارد استفاده می شود ولی با توجه به نوع کاربرد و محتوای کاتالوگ از سایزهای خاص نیز استفاده می شود :

  • سایزهای استاندارد: A4 = 22 x 31 cm B4 = 25 x 35 cm A5 = 16 x 22 cm B5 = 18 x 25 cm
  • سایزخشتی کوچک : ۱۹x 19 cm سایزخشتی بزرگ = ۲۳x 23 cm سایزپالتویی = ۱۲x 17 cm cm